Iveland kraftstasjon

Agder Energi forsyner omtrent 25 000 husstander med strøm fra Iveland kraftstasjon hvert år.

Iveland kraftstasjon ligger i Iveland kommune. Kraftverket består av kraftstasjonene Iveland 1 og 2. Det ligger i Otra ca. 27 kilometer nord for Kristiansand, mellom Byglandsfjorden og Otras utløp. Aggregatene i Iveland 1 ble satt i drift i 1949, 1950 og 1955. Aggregatet i Iveland 2 ble satt i drift i 2016.

Kraftstasjonen ligger ved elven Otra og utnytter fallet mellom Gåseflåfjorden og Skaiåevja, et fall på 50,45 meter.

Iveland kraftstasjon leverer 500 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør Iveland til den 5. største kraftstasjonen i konsernet.

 

Om Iveland kraftstasjon

I drift siden 1949, 1950, 1955 og 2016

Tunnel lengde: 2 600 meter

Fallhøyde: 50,45 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 4 stk.

Agder Energi eier 100 %
av kraftverket.

Iveland kraftstasjon leverer totalt
500 GWh fornybar energi i året.