Holen kraftstasjon

Agder Energi forsyner i overkant av 30 000 husstander med fornybar energi fra Holen kraftstasjon hvert år.

Holen kraftstasjon ligger ved Botsvatn i Bykle kommune. Den ble satt i drift i 1981/1986.

Kraftverket består av to stasjoner. Vatnedalsmagasinet og seks bielver og bekker som tas inn i tilløpstunnellen. Ormsavatn reguleres også til denne kraftstasjonen. Den andre stasjonen benytter vannet fra Urevatn, Reinevatn og Skarjesvatn.

Holen kraftstasjon leverer 605 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør kraftstasjonen til den 3. største i konsernet.

Om Holen kraftstasjon

I drift siden 1981/86

Tunnel lengde: 2500 meter
Fallhøyde: 316/651 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 3 stk.

Agder Energi eier 68,6 % 
av Holen kraftstasjon

Holen kraftstasjon leverer 605 GWh fornybar energi i året