Hekni kraftstasjon

Agder Energi forsyner omtrent 7800 husstander med fornybar energi fra Hekni kraftstasjon hvert år.

Hekni kraftstasjon ligger i Bygland kommune. Det er et elvekraftverk som ligger like nedenfor Rysstad i Setesdalen, på Otras østside. Den ble satt i drift i 1995.

Kraftstasjonen ligger ved Otra og utnytter et fall på 38,5 meter fra en dam ved Tjurrmo.

Hekni kraftstasjon leverer 155 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør Hekni Kraftstasjon til den 13. største kraftstasjonen i konsernet.

 

Sertifiseringer

logo bra miljøvalg.png   Bra Miljôval er et miljømerke for fornybar energi fra den svneske Naturskyddsfôreningen, som også bestemmer kriteriene for merket. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor fondet skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.
 
 

 

Om Hekni kraftstasjon

I drift siden 1995

Tunnel lengde: 6075 meter
Fallhøyde: 38,5 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 2 stk.

Agder Energi eier 66,67 % av kraftstasjonen.

Hekni kraftstasjon leverer 155 GWh fornybar energi i året