Hva betyr stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser for fornybarsektoren? Hør episode 13 i vår podkastserie for å få noen av svarene. 

Finså kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 7700 husstander med fornybar energi fra Finså kraftstasjon hvert år.

Finså kraftstasjon ligger på Tonstad i Sirdal kommune. Den ble satt i drift i 1963.

Kraftstasjonen utnytter vannfallet fra Bjørnestadvann net til Sirdalsvannet, som er et fall på 303,5 meter.

Finså kraftstasjon leverer 154 GWh i året til Agder Energi, og det gjør den til den 14. største kraftstasjonen i Agder Energi.

 

Sertifiseringer

logo tuv 2.png   TÜV er en bekreftelse på at strømmen er produsert fra fornybare kilder, og at produksjonen kan tilskrives en identifiserbar kilde.

Om Finså kraftstasjon

I drift siden 1963

Tunnel lengde: 7221 meter
Fallhøyde: 303,5 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 1 stk.

Agder Energi eier 100 % 
av Finså kraftstasjon

 

Finså kraftstasjon leverer
168 GWh fornybar energi i året