Evenstad kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 6000 husstander med fornybar energi fra Evenstad kraftstasjon hvert år.

Evenstad kraftstasjon ligger i Froland kommune, og er et vannkraftverk i Nidelva. Elven er oppdemmet ved inntaket til kraftstasjonen. Stasjonen ble første gang satt i drift i 1904, senere utvidet i 1955 og 1984.

Kraftstasjonen ligger i Nidelva og utnytter et fall på 17 meter.

Evenstad kraftstasjon leverer 119 GWh i året til Agder Energi, og er med det den 19. største kraftstasjonen i konsernet.

 

Sertifiseringer

logo bra miljøvalg.png   Bra Miljôval er et miljømerke for fornybar energi fra den svneske Naturskyddsfôreningen, som også bestemmer kriteriene for merket. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor fondet skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.
 
 

 

Om Evenstad kraftstasjon

I drift siden 1904/1955/1984

Tunnel-lengde: 0 meter
Fallhøyde: 17 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 4 stk.

Agder Energi eier 100 % av kraftstasjonen

Evenstad kraftstasjon leverer
119 GWh fornybar energi i året