Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Duge kraftstasjon

Agder Energi forsyner ca. 1450 husstander med fornybar energi fra Duge kraftstasjon hvert år

Duge kraftstasjon ligger i Forsand kommune i Rogaland. 

Duge kraftstasjon får vann fra Svartevatnmagasinet øverst i Siravassdraget på grensen mellom Sirdal og Forsand kommune. Den utnytter en fallhøyde på 215 meter.

Duge kraftstasjon leverer 29 GWh i året til Agder Energi, og dette gjør Duge kraftstasjon til den 33. største stasjonen i Agder Energi.

Om Duge kraftstasjon

I drift siden 1979

Tunnel-lengde: 12 645 meter

Fallhøyde: 215 meter

Antall aggregater i drift
på stasjonen: 2 stk.

Agder Energi eier 12,2 % av kraftstasjonen

Duge kraftstasjon leverer
29 GWh fornybar energi i året