Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Våre vannkraftverk

Agder Energi har 49 hel- og deleide vannkraftverk i Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer vi 5 prosent av Norges samlede energibehov.