Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Vannføringslogg

Vannføringslogg for Kjølemo i Mandalsvassdraget, Heisel i Otravassdraget og Nelaug i Arendalsvassdraget. Loggen oppdateres fra slutten av mai til midten av september.

Arkivfoto: Radiomerking av laks i Mandalselva 2015
Arkivfoto: Radiomerking av laks i Mandalselva 2015