Espen Barth Eide (Ap) og Liv Kari Eskeland (H) diskuterer politikk for fornybar vekst i vår 10. podkastepisode 

Prosjektering

Her finnes informasjon og skjemaer knyttet til prosjektering av fjernvarme og fjernkjøling og dekningskart for våre leveringsområder.

Fjernvarme

Tekniske krav og anvisninger gjelder for alle anlegg som skal tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett.

- Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

- Systemskjema for fjernvarmetilkobling

- Bekreftelse ved tilkobling til fjernvarme

- Arealkrav kundesentral


Fjernkjøling

Tekniske krav og anvisninger gjelder for alle anlegg som skal tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernkjølenett.

- Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernkjøling

- Systemskjema for tilkobling fjernkjøling

- Bekreftelse ved tilkobling til fjernkjøling

 

Konsesjonsgrenser og dekningsområder

- Dekningsområde Kristiansand

- Dekningsområde Grimstad

- Dekningsområde Arendal

- Konsesjonsgrenser Kristiansand

 

Graving

- Retningslinjer for utførelse av arbeid i nærheten av eksisterende rørtrasè