Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Prosjektering

Her finnes informasjon og skjemaer knyttet til prosjektering av fjernvarme og fjernkjøling og dekningskart for våre leveringsområder.

Fjernvarme

Tekniske krav og anvisninger gjelder for alle anlegg som skal tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett.

Bekreftelse skal sendes til Agder Energi Varme AS. Bestilling av utstyr og bygging av stikkledning og kundesentral kan ikke påbegynnes før bekreftelse er sendt inn, da informasjon i skjema benyttes i dimensjonering av rør og utstyr. Bekreftelse forutsetter at det foreligger kontrakt.

- Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

- Systemskjema for fjernvarmetilkobling

- Bekreftelse ved tilkobling til fjernvarme

Konsesjonsgrenser og dekningsområder

- Dekningsområde Kristiansand

- Dekningsområde Grimstad

- Dekningsområde Arendal

- Konsesjonsgrenser Kristiansand

Graving

- Retningslinjer for utførelse av arbeid i nærheten av eksisterende rørtrasè

Fjernkjøling

- Sjekkliste for prosjektering av kjøleanlegg