Hør siste episode i vår podkastserie, der vi diskuterer om elektrifiseringen av samfunnet også gjelder til sjøs? 

Retningslinjer for oppdrag

Alle leverandører, entreprenører og/eller innleide som har avtale med Agder Energi Vannkraft, skal følge selskapets retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering.

Agder Energi Vannkraft (AEVK) legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av, helse, miljø og sikkerhet (HMS) for alle som skal ha tilgang til eller arbeide i kraftstasjoner eller reguleringsområder hvor vi er ansvarlig for drift og vedlikehold.

For å ivareta hensynet til HMS har vi utviklet retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering. Disse skal følges av alle som utfører arbeid for oss, og er tilgjengelige lenger nede på denne siden.

Retningslinjer og nettbaserte kurs

Adgang til reguleringsanlegg og tradisjonell anleggsdrift

 

I reguleringsområder og tradisjonell anleggsaktivitet utføres arbeidet ihht instrukser/prosedyrer/arbeidsbeskrivelser/lover og regler som er typiske for disse aktivitetene.

Agder Energi Vannkraft legger stor vekt på arbeidet med, og oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og stiller derfor noen grunnleggende krav til alle som skal arbeide på denne type oppdrag.

 • Agder Energi Vannkraft stiller krav om at det til enhver tid er mindre enn 12 måneder siden opplæring ble gjennomført for hele perioden det skal utføres oppdrag i. 

Før oppstart på anlegg skal bekreftelse på følgende opplæring  oversendes Agder Energi Vannkraft: 

 • Agder Energi Vannkraft – HMS-kurs *)
 • Førstehjelpskurs (grunnleggende)

 *)  Nettbasert kurs som er tilgjengelig fra selvbetjeningsportal

Adgang til kraftstasjonsområder

 

De fleste anleggene hvor AEVK er ansvarlig for drift og vedlikehold inneholder elektriske lav- eller høyspenningsanlegg. Dette medfører at det kreves kompetanse og kunnskap om sikkerhet relatert til elektriske anlegg for å få adgang til våre anlegg.

I AEVK benyttes et system med sikkerhetskort (for elektriske anlegg) for å dokumentere adgangstillatelse og andre godkjenninger/bemyndigelser relatert til elektriske anlegg.
Detaljer er beskrevet i instruks for Adgang til kraftstasjoner og elektriske anlegg
I avsnitt 4.2 beskrives detaljerte kvalifikasjonskrav for adgang.

Personell som ønsker selvstendig adgang til våre anlegg må fylle ut
Søknad om sikkerhetskort 

Eventuelle andre henvendelser kan gjøres til felles-epost: sikkerhetskortAEVK@ae.no

Veiledning:

 • Bruk linken over og send inn søknad om sikkerhetskort, følg anvisninger underveis
 • Åpne fane "AEVK Driftsleders instrukser" under, gjør deg kjent med aktuelle instrukser. Fyll ut skjema egenerklæring for å dokumentere hvilke instrukser du er kjent med.
 • Åpne fane "Nettbaserte kurs" under, bestill og gjennomfør AEVK HMS-kurs.
  For elektrofagpersonell finnes tilgang til AEVK nettbaserte kurs også her.
 • I forbindelse med prosessen med søknad om sikkerhetskort, vil du få tilsendt en epost hvor du skal vedlegge dokumentasjon for gjennomført opplæring i.
         - Førstehjelp, teoretisk og praktisk inkl HLR med fokus på strømskader
         - Elsikkerhetsopplæring (se info under)
 • Kjentmannsrunde gjennomføres ved oppmøte på anlegg etter nærmere avtale.

Elsikkerhetsopplæring kan gjennomføres som nettbaserte kurs eller på annen måte.
Personell som skal ha adgang må som minimum ha gjennomført kurset:
       Adgang til elektriske anlegg
       Dersom dette ønskes kjøpt hos Trainor, kan det bestilles her 
Personell som skal ha adgang for å utføre elektrofagarbeid må ha gjennomført kurset:
       FSE for lav- og høyspenning
       Dersom dette ønskes kjøpt hos Trainor, kan det bestilles her

AEVK Driftsleders instrukser

 

Personell som søker om sikkerhetskort, må gjøre seg kjent med AEVK Driftsleders instrukser. Dette gjøres ved selvstudium og dokumenteres ved utfylling og signering av
AEVK Driftsleders instrukser - Egenerklæring

 

AEVK Driftsleders instrukser for alle som ønsker adgang:

Adgang til kraftstasjoner og elektriske anlegg

Utstedelse av AEVK sikkerhetskort

Nøkkelsystem og utlån av nøkler

 

Personell som skal utføre elektrofagarbeid skal i tillegg kjenne til
AEVK Driftsleders instrukser ved utførelse av elektrofagarbeid:

Organisering av ansvar og myndighet for elektriske anlegg

Leder for kobling (LFK) 

Leder for sikkerhet (LFS)

Arbeid i lavspenningsanlegg og utpeking av AFA

Arbeid i lavspenningsanlegg under spenning (AUS)

Arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering
Nettbaserte kurs

 

For å sikre god og lik opplæring av alt personell som skal ha adgang og utføre arbeid hos oss, har AEVK utviklet egne nettbaserte kurs. 

Agder Energi Vannkraft - HMS-kurs

Agder Energi elæringskurs:
Våre andre nettbaserte kurs er tilgjengelig for kjøp hos Trainor.no ved å søke på kurs med «Agder Energi» eller følge denne linken: Agder Energi – E-læring