Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Kontaktpersoner

Navn Stilling Mobil E-post
Jan T. Tønnessen Konserndirektør
Produksjon
911 65 786 jan.tore.tonnessen
@ae.no
Sverre Eikeland Divisjonsdirektør
Operatøren
971 86 446 sverre.eikeland@ae.no
Jakob Hovet Divisjonsdirektør
Eierforvaltning
975 37 890 jakob.hovet@ae.no
Frode Hesjedal Business Controller 481 02 897 frode.hesjedal@ae.no
       
Seksjonsledere      
Tone Garcia de Presno Operasjonell støtte 952 98 194 tone.liv.garcia.de.
presno@ae.no
Karl Espen Mølmen Drift & vedlikehold 952 85 273 karl.espen.molmen
@ae.no
Edgar Ommundsen Vedlikeholds-
styring
975 37 815 edgar.ommundsen
@ae.no
Bjørgulv Sverdrup
Lund
Produksjonsstyring 978 98 905 bjorgulv.sverdrup.lund
@ae.no
Gro Tronsen Reinvestering 952 98 299 gro.tronsen@ae.no
Finn Holmvik Teknisk sjef 918 58 312 finn.holmvik@ae.no