Vannkraft

Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi i Norge. Agder Energi er en av landets største produsenter av strøm basert på vannkraft. Produksjonen skaper store verdier som føres tilbake til samfunnet gjennom utbytte til offentlige eiere.

Våre vannkraftverk

Agder Energi har 50 hel- og deleide vannkraftverk i Agder, samt i sørvestre Vestfold og Telemark fylkeskommune. Til sammen produserer vi 5% av Norges samlede energibehov.

Natur og miljø

Naturressursene skal utnyttes på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. For oss er det blant annet viktig å legge forholdene til rette slik at laksen kan vandre opp og ned i vassdragene samtidig som vi produserer vannkraft i våre anlegg.

Retningslinjer for utførelse av oppdrag

Alle leverandører, entreprenører og/eller innleide som har avtale med Agder Energi Vannkraft, skal følge selskapets retningslinjer for arbeidsrutiner, sikkerhet og rapportering.

Vannføring og flomvarsel

Vannføringen i regulerte vassdrag varierer gjennom året, og den vil også svært raskt kunne endres som følge av kraftproduksjonen og flomsituasjoner. Her finner du informasjon om ferdsel langs regulerte vassdrag og ansvarsforhold knyttet til flomvarsling.

Vannføringslogg

Vannføringslogg for Kjølemo i Mandalsvassdraget, Heisel i Otra-vassdraget og Nelaug i Arendalsvassdraget. Loggen oppdateres automatisk i tidsrommet fra slutten av mai til midten av september.

Kontaktpersoner

Her finner du kontaktinformasjon til lederne i Agder Energi Vannkraft.