Produksjon

Produksjon

Vannkraft Fjernvarme

Resultatområde Produksjon har ansvaret for konsernets produksjon av ren, fornybar vannkraft i vassdragene på Agder. Produksjonen av fjernvarme og fjernkjøling i flere byer på Sørlandet inngår også i dette resultatområdet.