Entelios

Entelios er den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden og Europa. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige, Tyskland og Sveits.

Selskapet har spisskompetanse innen ulike energiløsninger som bidrar til å gjøre industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter ledende på klimavennlige energiløsninger  

Les mer om Entelios