Agder Energi Kraftforvaltning

Selskapet Agder Energi Kraftforvaltning har ansvar for å maksimere resultatet av kraftproduksjonen i Agder Energi Vannkraft sine vannkraftverk.

Basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon, skapes resultater gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko.

I tillegg til forvaltning av egen produksjon, handler Kraftforvaltning i frittstående posisjoner på nordiske og internasjonale energibørser.  Selskapet inngår også strukturerte, langsiktige kraftavtaler med andre fornybarprodusenter og industriforbrukere.