Informasjon til leverandører om fusjonen 

Kraftforvaltning

Forretningsområdet Kraftforvaltning har ansvar for Agder Energi-konsernets handelsavtaler og finansiell styring av markedsrisiko. Dette inkluderer konsernets forvaltning og trading av energiprodukter i Norden og Europa.

Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Kraftforvaltning AS, og har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets egen kraftproduksjon, på vegne av Agder Energi Vannkraft AS.

Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Kraftforvaltning har også ansvar for konsernets trading-porteføljer og sammensatte avtaler (PPA) inn mot industri- og investormarkedet.

Satsningen i de nordiske og europeiske markedene skjer med tilstedeværelse i Sverige, Tyskland og Sveits i tillegg til Norge. Aktiviteten i Tyskland omfatter også optimering av fornybar energi og handel med opprinnelsesgarantier.

Nøkkelinformasjon:

  • Kraftforvaltning har 60 ansatte, fordelt på 6 kontorer i 4 land.
  • Årlig forvaltet volum er ca. 12 TWh, som tilsvarer 1/11-del av årlig kraftproduksjon i Norge.
  • Årlig omsetning ca. 7 milliarder kroner.

Kontaktpersoner:

Link til liste over kontaktpersoner i Agder Energi Kraftforvaltning.