Kraftforvaltning

Resultatområde Kraftforvaltning forvalter og skaper store verdier for eiere, kunder og interessenter i alle deler av virksomheten.

Ved å satse på nye løsninger for energiutfordringene Europa står ovenfor, bidrar Kraftforvaltning til at Agder Energi er godt posisjonert for å møte en fremtid som trenger fleksible og miljøvennlige løsninger i et stadig mer integrert europeisk energisystem. Sammen med den øvrige virksomheten i konsernet bidrar resultatområdet med ren energi til en bærekraftig fremtid.

Nøkkelinformasjon:

Antall ansatte: 200 ansatte, fordelt på 11 kontorer i 4 land
Årlig forvaltet volum: Ca. 34,7 TWh (tilsvarer 1/4-del av årlig kraftproduksjon i Norge)
Omsetning: Ca. 8 milliarder kroner

 

Aktuelt fra Kraftforvaltning