Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Vissim

Vissim er en ledende leverandør og teknisk innovatør innen maritime operasjoner og sikkerhet.

Selskapet utvikler innovative softwareløsninger for maritim og offshore sektor. Fokus er å tilby løsninger for å optimalisere konstruksjons- og operasjonslogistikk for vindparker, samt å tilby sikkerhet til sjøs.

Se nettsiden vissim.no