Her treffer du oss under Arendalsuka 

Skagerak Venture Capital

Skagerak Venture Capital søker investeringer innen IKT, digital opplevelsesindustri og offshore leverandørindustri.

Skagerak Venture Capital er lokalisert på Sørlandet og er et venturefond i sen fase. Agder Energi og Trym Skeie var initiativtagere til å opprette fondet.

Totalt er det kommitert 256 millioner kroner til fondet.