Skagerak Venture Capital

Skagerak Venture Capital søker investeringer innen IKT, digital opplevelsesindustri og offshore leverandørindustri.

Skagerak Venture Capital er lokalisert på Sørlandet og er et venturefond i sen fase. Agder Energi og Trym Skeie var initiativtagere til å opprette fondet.

Totalt er det kommitert 256 millioner kroner til fondet.