Her treffer du oss under Arendalsuka 

NEG Gruppen

Kjernevirksomheten til selskapene i NEG-konsernet er kverning av trevirke og leveranse av biobrensel til biobrenselanlegg, industri og husholdninger.

Selskapet har høy kompetanse på bioråstoff, returtrevirke og bioenergi. NEG har i mange år vært ledende innen bransjen, og har et stort nordisk nettverk innen bioenergi.

Operativ drift i konsernet skjer i selskapene Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel. Hovedkontoret ligger i Kristiansand.

Se nettsiden neg.no