Her treffer du oss under Arendalsuka 

Bio Energy

Bio Energy AS er et selskap som eier, driver og selger bioenergibaserte nærvarmeverk. Kjernevirksomheten er levering av ferdig varme til kunde.

Selskapet tilbyr et miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til fjernvarme, elektrisitet og fossile energikilder.

Bio Energy har kontor på Lysaker.

 

Se nettsiden bioenergy.no