Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Hva ser vi etter?

Vi ser etter gode idéer og selskaper som har potensialet til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder. Geografisk er våre fokusområder Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, BeNeLux og UK.

Nøkkelen til en bærekraftig utvikling er fornuftig bruk av verdens naturressurser. Vi tror teknologi kan fremme en mer ansvarlig bruk av disse, og regner med at mange av de nødvendige idéene vil komme fra små og unge selskaper. Vi er også interessert i etablerte selskaper som trenger hjelp til skalering eller selskaper som har jobbet i lang tid med et underliggende godt konsept, men som ikke har klart å ta de rette stegene for å komme til kommersialiseringsfasen.

Vi fokuserer blant annet på følgende sektorer:

  • Smarte nett og energieffektivisering
  • Demand response
  • Batterier
  • IT-sikkerhet
  • Desentralisert produksjon
  • Underleverandører til fornybar energiproduksjon
  • Digitalisering 

De beste selskapene er vanligvis de selskapene som tydelig kan vise at de har løsningen på et problem, og at det er en løsning som noen er villige til å betale for. Bak slike løsninger ser vi etter selskaper eller personer som har en entusiasme for hva de driver med. Spesielt er vi interessert i følgende egenskaper ved selskaper:

Sterk ledelse

Ditt selskap kan vise til relevant ledererfaring, tidligere suksesshistorier og evne til å motivere ansatte.

Stort og attraktivt marked

Ditt selskap har rom for å vokse og få gode marginer.

Et klart behov

Produktet eller tjenesten ditt selskap selger, imøtekommer et klart behov og er lett forståelig for dine kunder.

Unikt produkt

Ditt produkt er klart avgrenset i forhold til konkurrerende produkter, slik at ditt selskap kan opprettholde marginer og markedsandeler.

Kultur

Ditt selskap har stå på-vilje, sterkt kundefokus og en kommersiell mentalitet.

Kontakt oss

For å diskutere en mulig investering, vennligst send en kort beskrivelse/presentasjon av ditt selskap til: vidar.kristoffer.strat@ae.no.

Presentasjonen bør inneholde informasjon om produktet eller tjenesten selskapet tilbyr, marked, konkurrenter, team, hvorfor ditt selskap skal klare dette, finansiell informasjon (historisk og fremtidsestimater) og dine kapitalbehov.

Vi ser frem til å lære mer om ditt selskap!