Informasjon til leverandører om fusjonen 

Invest

Agder Energi Invest investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Høy kompetanse, et godt nettverk og tett oppfølging gjør oss til en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling og verdiskaping.

Hva ser vi etter?

Vi er interessert i gode idéer og selskaper som kan utvikles til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder.

Portefølje

Vi investerer i energirelaterte selskaper og fond. Vi arbeider aktivt med å videreutvikle selskapene og legge til rette for økt verdiskaping.

Kontakt oss

Agder Energi Invest har et team på fire erfarne medarbeidere med høy kompetanse.