Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

NVE opplyser at ordningen også vil gjelde for husholdningskunder som bruker fjernvarme.

Som følge av dette vil Agder Energi Varme redusere energiprisen på fjernvarme til husholdninger, sameier og borettslag tilsvarende kompensasjonsordningen på strøm.

Les mer om kompensasjonsordningen for desember her:
Kompensasjonsordning for høye strømpriser - fjernvarme.pdf

Les mer om kompensasjonsordningen for januar 2022 her:
Kompensasjonsordning for høye strømpriser - januar 2022.pdf

Les mer om kompensasjonsordningen for februar 2022 her:
Kompensasjonsordning for høye strømpriser - fjernvarme februar 2022.pdf

Les mer om kompensasjonsordningen for mars 2022 her:
Kompensasjonsordning for høye strømpriser - fjernvarme mars 2022.pdf

Er du husholdningskunde, men har ikke fått kompensasjon på mottatte fakturaer, kan du ta kontakt på kundesenter@aevarme.no

Les mer om kompensasjonsordningen for høye strømpriser på nettsiden nve.no