Ny podkast fra Agder Energi: Energipolitikk i strømpriskrisetider 

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

NVE opplyser at ordningen også vil gjelde for husholdningskunder som bruker fjernvarme.

Som følge av dette vil Agder Energi Varme redusere energiprisen på fjernvarme til husholdninger, sameier og borettslag tilsvarende kompensasjonsordningen på strøm.

På faktura for desember 2021 medfører dette at Agder Energi Varme kompenserer energiprisen på fjernvarme. Kompensasjonen inkludert kundens rabatt blir da 55 % av spotpris over 70 øre per kWh eks. mva.

Les mer om kompensasjonsordningen for desember her:
Kompensasjonsordning for høye strømpriser - fjernvarme.pdf

Er du husholdningskunde, men har ikke fått kompensasjon på faktura for desember, kan du ta
kontakt på aev@ae.no

Les mer om kompensasjonsordningen for høye strømpriser på nettsiden nve.no