Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Grønn energi

I våre varmesentraler varmer vi opp vann ved hjelp av overskuddsenergi, fra for eksempel avfallsforbrenning.

Varmesentralen i Arendal
Varmesentralen i Arendal

I rør

Fra varmesentralene sender vi det varme vannet i rør for å varme opp boliger og industribygg. Ved å utnytte varmeenergien fra avfallsforbrenningen hos Returkraft bidrar vi til å utnytte ressursene og bedre komforten i byggene.

Hvor

Agder Energi Varme leverer fjernvarme til flere byer på Agder.

 

Kristiansand
Det aller meste av fjernvarmenettet i Kristiansand forsynes med overskuddsvarme fra avfallsforbrenningen på Returkraft og spillvarme fra Glencore Nikkelverk. I tillegg er har vi en biosentral på Gimlemoen.

Sørlandsparken

Fjernvarmen i Sørlandsparken kommer i hovedsak fra bioenergi fra briketter.

Arendal

I vår sentral i Arendal benytter vi bioenergi fra trepulver, briketter og biogass fra søppeldeponi. I 2017 utvidet vi Parkveien Varmesentral med ny kjel som benytter trepulver fra MDF og Huntonit-plater.

Trepulver er tørt trevirke fra treindustrien som er malt til partikkelstørrelser under 1 mm. Trepulver forbrennes med spesialbygde pulverbrennere i store kjelanlegg. 

Grimstad

I vår sentral i Grimstad benytter vi bioenergi fra briketter og elektrisitet.

For en oversikt over alle energikildene som brukes i vår fjernvarme-produksjon, se fjernkontrollen.no.