Bli med Agder Energi på Arendalsuka 2021 - hør hva ekspertene og politikerne sier, og bidra i debatten selv! 

Erfaringsutveksling i NorFlex

Erfaringer fra prosjektets første fase og planer for veien videre var tema da partnerne i NorFlex-prosjektet var samlet hos Glitre Energi i Drammen.

Deltakerne planlegger muligheter og veien videre.
Deltakerne planlegger muligheter og veien videre.

- Dette er nybrottsarbeid, og da har vi ikke alle svarene klare. Derfor er deling av erfaringer - både det som har lykkes og det som ikke har gått helt som planlagt – avgjørende for å oppnå målene for prosjektet. Vi er opptatt av at det skal være lov å prøve og feile. Så evaluerer vi og justerer kursen deretter, sier prosjektleder Marianne Trollsås Fenger.

NorFlex-prosjektet har som mål å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

Utvekslet synspunkter og ideer

Den overordnede piloten i NorFlex-prosjektet skal utvikle metodikk og hypoteser om markedsmodeller, roller og ansvar som skal testes på de tre separate pilotprosjektene i Agder, Møre og Lier.

Et viktig mål med samlingen var å utveksle synspunkter og ideer omkring markedsmodeller. Derfor diskuterte deltakerne i Drammen en rekke spørsmål som er aktuelle i et fleksibilitetsmarked, som eierskap og tilgang til data, hvordan fleksibilitet kan valideres og hvem som kan gjøre det, og utfordringer for balanseansvarlig part i et fleksibilitetsmarked.

Verdifulle innspill

Uten at man kan sette to streker under svarene, ga diskusjonene verdifulle innspill til det videre arbeidet med å utvikle markedsmodeller. Planen er at man i neste fase av prosjektet skal teste hypotesene om markedsmodellene, før man i tredje og siste fase skal skalere disse.

På samlingen deltok representanter for Glitre Energi, Agder Energi, NODES, Statnett, Enova og NVE.