Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Fornyelse

Resultatområde Fornyelse bidrar til innovasjon og nyskaping ved å utfordre og støtte Agder Energis verdikjede, og ved å utvikle nye forretningsmuligheter for konsernet. Fornyelse har blant annet ansvar for følgende selskaper og prosjekt: 

Samarbeider om havvind

Agder Energi har sammen med samarbeidspartnere ambisjoner om å bidra til å utvikle en norsk havvindindustri. Konsernet deltar for tiden i de to konsesjonsprosessene som er åpnet på norsk sokkel, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Agder Energi Invest

Agder Energi Invest investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Verdier skapes ved å være en aktiv pådriver i selskapenes utvikling og utvikle nye industrielle muligheter.

Agder Energi Varme

Agder Energi Varme produserer og leverer fjernvarme og fjernkjøling i flere byer på Sørlandet.

NorFlex-prosjektet

Strømkunder skal kunne få redusert nettleie ved å være fleksible på når de bruker strøm. Det legger NorFlex-prosjektet til rette for.

Enfo

Enfo utvikler avanserte systemløsninger for å identifisere, optimalisere og styre fleksible forbrukslaster i fleksibilitetsmarkedene.

NODES

NODES er en uavhengig markedsplass for handel med desentralisert fleksibilitet i energimarkedet.