Fornyelse

Resultatområde Fornyelse bidrar til innovasjon og nyskaping ved å utfordre og støtte Agder Energis verdikjede, og ved å utvikle nye forretningsmuligheter for konsernet. Fornyelse har blant annet ansvar for følgende selskaper og prosjekt: 

Agder Energi Venture

Agder Energi Venture investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Verdier skapes ved å være en aktiv pådriver i selskapenes utvikling og utvikle nye industrielle muligheter.

NorFlex-prosjektet

Strømkunder skal kunne få redusert nettleie ved å være fleksible på når de bruker strøm. Det legger NorFlex-prosjektet til rette for.

Enfo

Enfo utvikler avanserte systemløsninger for å identifisere, optimalisere og styre fleksible forbrukslaster i fleksibilitetsmarkedene.

NODES

NODES er en uavhengig markedsplass for handel med desentralisert fleksibilitet i energimarkedet.