Informasjon til leverandører om fusjonen 

Distribusjon

Et godt strømnett er viktig for at samfunnet vårt skal kunne fungere. Agder Energi Nett leverer strøm til over 210 000 nettkunder på Agder.

Selskapet legger vekt på å ta i bruk nye teknologiske løsninger, forskning og utviklingsprosjekter for å styrke strømforsyningen og utvikle strømnettet for fremtidens generasjoner. Mer informasjon, bl.a. om strømbrudd, finner du på selskapets nettside aenett.no.

På grunn av NVEs nøytralitetskrav (se nve.no) har vi kun lov til å ha en link fra konsernets startside til aenett.no. Vi har en link fra startsiden vår til nettselskapets nettside, og derfor er dessverre ikke nettadressen i denne teksten klikkbar.