Våre ERA-prosjekter

Agder Energi har tatt initiativ til flere prosjekter tilknyttet Electric Region Agder, se oversikt nedenfor.