Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Våre ERA-prosjekter

Agder Energi har tatt initiativ til flere prosjekter tilknyttet Electric Region Agder, se oversikt nedenfor.