Større FoU-prosjekter

Agder Energi har to forsknings- og utviklingsprosjekter innen digital teknologi og maskinlæring. Begge prosjektene støttes av Forskningsrådet.

Fremtiden nettselskap

Prosjektet "Fremtides nettselskap" skal identifisere egenskapene nettselskapene må besitte for å kunne ta i bruk nye produkter og tjenester basert på ny digital teknologi.

Generic hydropower optimization using deep reinforcement learning

Prosjektet skal bruke maskinlæring for å bedre vår disponering av vannressursene. Prosjektet utføres sammen med Universitetet i Agder.