Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Electric Region Agder

Verdens første helelektriske region utvikles på Agder. Det gjøres ved å kombinere regionens overskudd av fornybar kraft med teknologisk kompetanse i næringsliv, akademia og Agder Energi.

Agder Energi har bidratt til å bygge Europas største landstrømanlegg for cruiseskip i Kristiansand.
Agder Energi har bidratt til å bygge Europas største landstrømanlegg for cruiseskip i Kristiansand.

Agder-regionen har god tilgang på kraft produsert fra fornybare energiressurser, et sterkt og stabilt nett og ledende kompetansemiljø i universitet, Agder Energi og næringsklynger. Regionen har derfor gode forutsetninger for verdiskaping basert på fornybar energi.

Electric Region Agder består av Agder fylkeskommune, næringsforeningene i Arendal og Kristiansandsregionen og mer enn 50 aktører i regionen. 

Våre ERA-prosjekter

Agder Energi har tatt initiativ til flere prosjekter tilknyttet Electric Region Agder, se oversikt over prosjektene her.

Fra fossilt til fornybart

Electric Region Agder vil kunne bidra til å drive frem økt energiomlegging fra fossilt til fornybart forbruk i regionen, og det vil kunne tiltrekke seg virksomheter med høyt kraftforbruk. I publikasjonen "Elektriske Agder mot 2030" ønsker vi å vise hvordan noen av våre samarbeidspartnere jobber, tenker og videreutvikler Agder som norges første fullelektriske region.

Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand

Thema Consulting Group har kartlagt elektrifiseringsgraden i Kristiansand. Det ble gjort ved å bruke en egenutviklet modell, som også kan brukes på andre kommuner og regioner. Kartleggingen viser at Kristiansand har store muligheter for å bli Norges første fullelektriske region.

Electric Region Agder vil:

 1. Bruke fleksibel vannkraft til å forsterke posisjonen som en verdensledende energiregion.
  • Skape vekst gjennom å utvikle kraftforedlende industri.
  • Øke verdiskapingen gjennom kraftutveksling med Europa.
 2. Ta en ledende posisjon i utviklingen av et fullelektrisk samfunn
  • Elektrifisere transporten i regionen.
  • Bygge ut nødvendig infrastruktur for et fullelektrisk samfunn.
 3. Styrke posisjonen som kompetanseregion for fremtidens energisystem
  • Være en region for utvikling og utprøving av morgendagens energiløsninger.
  • Utvikle bedrifter som leverer løsninger til et globalt energimarked.

Se også nettsiden til Electric Region Agder