Informasjon til leverandører om fusjonen 

Forskning og utvikling

Forretningsutvikling, innovasjon og evne til kommersialisering av nye ideer er sentralt i Agder Energis strategi. Målet er å oppnå betydelig verdiskaping fra nye forretningsmodeller og posisjoner.

Konsernet ønsker å sikre offentlig delfinansiering av sin FoU og innovasjon. Dette skal bidra til mer risikokapital, men også fungere som en kvalitetssikring og dermed bygge opp om målet om høy kvalitet på prosjektene.

Electric Region Agder

Agder-regionens fornybare vannkraftressurser, kraftoverskudd og teknologikompetanse er grunnlaget for å utvikle verdens første helelektriske region.

Større FoU-prosjekter

Konsernets arbeid med forskning, utvikling og innovasjon skal gi grunnlag for langsiktig lønnsom vekst og utvikling for å øke verdipotensialet for kjernevirksomheten.