Informasjon til leverandører om fusjonen 

Vår virksomhet

Agder Energis organisasjon gjenspeiler verdikjeden fra kraftverk til kunde. Dette gir best mulig utnyttelse av ressursene, og sikrer god verdiskaping for våre offentlige eiere. Vi utvikler innovative og fremtidsrettede løsninger gjennom målbevisst satsing på forskning og utvikling. Målet vårt er fortsatt å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, også i en fremtid der både samfunnet og energibruken endrer seg.

Fornyelse

Resultatområde Fornyelse bidrar til innovasjon og videreutvikling av verdikjeden, og utvikler selskapet gjennom nye lønnsomme forretningsmodeller og strategiske grep

Produksjon

Resultatområde Produksjon håndterer en av de mest lønnsomme, effektive og fremtidsrettede produksjonporteføljer innen fornybar energi.

Kraftforvaltning

Resultatområde Kraftforvaltning er en aktiv forvalter av egen og andres kraftportefølje, som bidrar til verdiskaping i det nordiske og europeiske markedet

Distribusjon

Resultatområde Distribusjon bidrar til smart strømforbuk i et fornybart samfunn gjennom stabil og effektiv distribusjon av energi gjennom strømnettet på Agder.

Kunde

Resultatområde Kunde utvikler og vedlikeholder gode kunderelasjoner til bedrifts- og privatmarkedet i Norge og Norden.

Forskning og utvikling

Visjonen til Agder Energi er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Forretningsutvikling og innovasjon er sentrale satsingsområder som skal bidra til betydelig verdiskaping fra nye forretningsmodeller og posisjoner.