Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Nett regionalnett

Nettselskapets avdeling Regionalnett jakter etter en student som har lyst til å jobbe med kartlegging av rettigheter og deres geografiske virkeområder på utvalgte traseer.

Er det noe for deg?

Agder Energi Nett avdeling Regionalnett har startet et pilotprosjekt som skal knytte deres rettigheter i eiendommer langs ledningstraseene til selskapets kartsystem. De har i den forbindelse et behov for kartlegging av rettigheter og deres geografiske virkeområder på de utvalgte traseene.

Den som får jobben vil kunne være med å bidra til en forenkling av grunnervervet i utbyggingsprosjekter og driften av eksisterende linjer. Målet for pilotprosjektet er at grunneiere/kunder, offentlige og private aktører skal få rask og presis info i kart om grunn og rettigheter AE Nett innehar.

Sommerjobben passer for studenter på bachelor eller masternivå fortrinnsvis innen jordskifte/eiendomsfag, landmåling/geomatikk og jus.

Vi forventer ikke at du kan alle arbeidsoppgavene, men du må ønske å bidra positivt i et hektisk og spennende arbeidsmiljø. Er du nysgjerrig, lærevillig og har lyst å arbeide med fornybar energi og bærekraftige løsninger, er dette muligheten for deg.