Informasjon til leverandører om fusjonen 
Tilbake

2. Stillingsenergi

Stillingsenergi er energi en gjenstand har på grunn av sin posisjon. Det er potensiell energi.

Vann kan lagres i vannmagasiner for å lage ekstra strøm når det er behov.

Ved å la vannet strømme gjennom vannturbiner i vannkraftverk på sin ferd mot havet, kan vi utnytte energien i vannet til å produsere strøm.