Klikk på vinduene i huset

AEhuset_skoleinformasjon Created with Sketch. Quiz Utforsk El-vett Energi Agder Energi

Informasjon til lærere

Lærerveiledning

Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer på Energidagen/Energibesøket. Vi ønsker å fortelle dere mer om:

  • Agder Energi
  • Forskjellen på fornybar og ikke-fornybar energi
  • Hvordan du kan spare strøm
  • Hva EL-sikkerhet er, og hvorfor det er viktig

Elevene bør kjenne til begrepene: elektrisk strøm, spenning, effekt, resistans, bevegelsesenergi og stillingsenergi før Energidagen/Energibesøket. Materialet på denne siden gir en oversiktlig innføring.

På Energidagen/Energibesøket vil undervisningen være i to deler. Den ene gruppen lærer teori om energi og EL-sikkerhet, og den andre gruppen jobber med praktiske oppgaver. Etter lunsj byttes det.

Vi sees på Energidagen/Energibesøket!

Skoleprogrammets innhold 

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet  

Naturfag 5-7.trinn : Energi og miljø 
Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt (Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

 
Naturfag 8.-10. årstrinn: Elektrisitet og elektrisk energi  

  • "Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkrets" 
  • "Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på" 
  • "Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt"(Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

 

Samfunnsfag 5.-7.trinn: Geografi 
Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosted og levevis 

(Utdanningsdirektoratet, u.d.). 

 
Samfunnsfag 8.-10.trinn: Geografi 

  • Gjøre greie for indre og ytre krefter på jorda, endringer i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn 
  • Undersøke hvordan mennesker utnytter naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden og drøfte premisser for bærekraftig utvikling  
  • Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt (Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

I anledning Energidagen har vi utarbeidet et program hvor elevenes læringsutbytte og teoretiske forståelse økes om man benytter tilgjengelig forarbeid. Det er opp til den enkelte lærer å velge om Agder Energis forarbeid eller om annet tilgjengelige læringsmateriale benyttes, det viktigste er at elevene er forberedt når de er med på Energidagen. 

I forarbeidet jobber elevene med viktige begrep som vi møter igjen på Energidagen. De vil også få en økt forståelse for elektrisitet i hverdagen gjennom enkle, praktiske hjemmeoppgaver. For at elevene skal få utbytte av skoleprogrammet er det viktig å være godt forberedt til besøket. Elevene bør kjenne begrepene elektrisk strøm, spenning, effekt og resistans, og elektrisk-, bevegelses- og stillingsenergi (oppgaver finnes i forarbeidet). 

På Energidagen deles undervisningen opp i to deler, mens den ene klassen har teori om energi og elsikkerhet, vil den andre klassen jobbe med praktiske oppgaver. Mellom de to øktene vil det bli servert en enkel lunsj. 

Forarbeid

Vi anbefaler at det brukes minimum èn skoletime på forarbeidet. Alt elevene må vite før Energidagen finner dere i det interaktive huset over.

Vi sees på Energidagen/Energibesøket!

Kildehenvisninger

A Utdanningsdirektoratet (u.d.).Læreplan i naturfag– Kompetansemål etter 7.årstrinn. Hentet https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-7.-arstrinn 

Utdanningsdirektoratet (u.d.). Læreplan i naturfag – Kompetansemål etter 10.årstrinn. Hentet 13.09 fra: https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arstrinn 

Utdanningsdirektoratet (u.d.) Læreplan i samfunnsfag – Kompetansemål etter 7.årssteget. Hentet 13.09 fra: https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-7.-arssteget 

Utdanningsdirektoratet (u.d.) Læreplan i samfunnsfag – Kompetansemål etter 10.årssteget. Hentet 13.09 fra: https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget 

Energidagen for 9. klasse

Link kommer.