Fornybar Energi | Agder Energi
RENEWABLES

Fornybar energi
fra Agder Energi

Agder Energi har gjennom det siste tiåret deltatt aktivt i utviklingen av det europeiske markedet for omsettelige sertifikater. Handelsteamet vårt håndterer et stort nettverk av motparter i en rekke markeder og ulike produkter.

Vi handler med og forvalter porteføljer av opprinnelsesgarantier, inkludert et økende utvalg av tilknyttede miljøprodukter. Vi kjøper og selger også El-sertifikater. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om oss og våre produkter.

Vannkraftproduksjon i Agder

Agder Energi er en større produsent av fornybar energi.
Vi drifter 47 vannkraftstasjoner i vassdragene i Sør-Norge.
Gjennomsnittlig årlig produksjon er 8200 GWh og installert effekt er i overkant av 1700 MW.

Vannkraftproduksjon i Agder

Agder Energi er en større produsent av fornybar energi. Vi drifter 47 vannkraftstasjoner i vassdragene i Sør-Norge. Gjennomsnittlig årlig produksjon er 8200 GWh og installert effekt er i overkant av 1700 MW.

Mobile EU

Sporing av strøm

Leverandører er pliktige til å oppgi overfor kundene hva produktene inneholder. Opprinnelsesgarantien er et verktøy for sporing av informasjon tilknyttet produksjon og forbruk av strøm.

Hva er sporing av strøm?
Fornybar energi produseres
fra kilder som


Vann

Vind

Sol
Sporing av strøm
Ikke-fornybar
energi produseres
fra kilder som
Kull
Gass
Kjernekraft
Sporing av strøm
Produsenten mottar ekstrainntekter for hver opprinnelsesgaranti som blir solgt. Ekstrainntektene er et langtidsinsentiv for å øke investeringene i fornybar produksjon.
Sporing av strømEn opprinnelsesgaranti er et sertifikat som spesifiserer hvordan, når og hvor én MWh strøm er produsert. Garantien dokumenterer at strømmen kommer fra fornybare energikilder med lavt CO2-utslipp.
Electricity trackingEn forbruker som kjøper strømprodukter fra fornybare energikilder, kan dokumentere de fornybare egenskapene til kraften som forbrukes.
Electricity tracking
En kunde med en leveransekontrakt som ikke er basert på et bestemt opphav, kan ikke dokumentere at forbruket stammer fra en bestemt energikilde. Energien som forbrukes, tilskrives restmiksen som beregnes av nasjonal reguleringsmyndighet hvert år.
Sporing av strøm
Electricity tracking
Hva er sporing av strøm?
Fornybar energi
produseres fra kilder som:


Vann

Vind

Sol

Lukk
Produsenten mottar ekstrainntekter for hver opprinnelsesgaranti som blir solgt. Ekstrainntektene er et langtidsinsentiv for å øke investeringene i fornybar produksjon.

Lukk

En opprinnelsesgaranti er et sertifikat som spesifiserer hvordan, når og hvor én MWh strøm er produsert. Garantien dokumenterer at strømmen kommer fra fornybare energikilder med lavt CO2-utslipp.

Lukk
En kunde med en leveransekontrakt som ikke er basert på et bestemt opphav, kan ikke dokumentere at forbruket stammer fra en bestemt energikilde. Energien som forbrukes, tilskrives restmiksen som beregnes av nasjonal reguleringsmyndighet hvert år.

Lukk
En forbruker som kjøper strømprodukter fra fornybare energikilder, kan dokumentere de fornybare egenskapene til kraften som forbrukes.

Lukk
Ikke-fornybar
energi produseres
fra kilder som:

Kull

Gass

Kjernekraft

CLOSE
En kunde med en leveransekontrakt som ikke er basert på et bestemt opphav, kan ikke dokumentere at forbruket stammer fra en bestemt energikilde. Energien som forbrukes, tilskrives restmiksen som beregnes av nasjonal reguleringsmyndighet hvert år.

CLOSE

Klimaregnskap

Nærmere 40 % av verdens klimagassutslipp stammer fra energiproduksjon. Halvparten av denne energien blir brukt i industrien og næringslivet forøvrig. Denne miljøpåvirkningen kan både kalkuleres og reduseres på bedriftsnivå. En standard som benyttes for dette følger av Green House Gas-protokollen. Denne brukes av virksomheter for å beregne CO2-utslipp fra forbruk av innkjøpt strøm.
Indirekte utslipp forårsaket av forbrukt strøm, såkalt Scope 2 utslipp, kan reduseres ved å kjøpe strøm fra fornybare kilder som spores ved hjelp av opprinnelsesgarantier.

carbon accounting


Våre produkter:

Agder Energi tilbyr en rekke fysiske og finansielle produkter fra både vind-, sol- og vannkraft. Kraftstasjonene og produktene våre er sertifisert i tråd med energimerkeordninger og bransjestandarder, for eksempel TÜV SÜD, Bra Miljöval og OK Power. Agder Energi kan strukturere leveranser og tilby fleksibel forsyning etter motpartenes krav, inkludert tilknyttede fysiske kraftkontrakter (f.eks. green/grey swaps).

Kontakt ossBerlin-kontoret:
Entelios GmBh, Kurfürstendamm 68, 10707 Berlin Telefon: +49 (0) 30 3151719-0

Kristiansand-kontoret:
Handelsteam fornybar-energi, Agder Energi, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand, Norge
Telefon: 38 60 70 00

Zürich-kontoret:
Agder Energi Vannkraft AS, Mühlegasse 33, CH-8001 Zürich, Sveits.
Telefon: +41 44 455 68 81

Alle henvendelser: em@entelios.com

Thomas Eccard
HEAD of ENVIRONMENTAL MARKETS
Telefon: +49 (0) 30 315 17 19 19
Robert Palme
HEAD OF SALES
Telefon: +41 44 455 68 81
William Dixon
SENIOR ORIGINATOR
Telefon: +49 (0) 30 315 17 19 38