Informasjon til leverandører om fusjonen 
Energi og teknologi

Energi og teknologi

Energi og teknologi er en podkast fra Agder Energi. Vi inviterer kunnskapsrike gjester til å snakke om et bredt spekter av temaer knyttet til energi, teknologi og innovasjon, og hva som skjer når disse feltene møtes. Eksperter fra næringsliv, forskning, politikk og samfunn deler sin kunnskap i denne podkasten. God lytting!

Episode 26: Får vi nok nett nå?

Norge skal gjennom en storstilt elektrifisering for å oppnå klimamål og utvikle nye arbeidsplasser. Mange har likevel vært bekymret for om vi klarer å bygge strømnettet raskt nok til å få strømmen fram dit den trengs, når den trengs. I lys av anbefalingene som Strømnettutvalget nylig la fram, diskuterer vi om vi nå har virkemidlene som trengs for å få fart i elektrifiseringen av landet.

Vi snakker også om hvordan den nye nettleiemodellen som innføres i sommer skal bidra til bedre bruk av det nettet vi har i dag. Gjester er Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Energi Nett, og Astrid Hilde, seniorrådgiver for samfunnskontakt i Agder Energi Nett.

Episode 25: Utenfor og innenfor - Norge og Repower EU

Omstillingen i det europeiske energisystemet skal skje enda raskere enn planlagt som følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Målet om å kutte klimagassutslipp og å gjøre seg uavhengig av russisk fossil energi peker i retning av en raskere utbygging av fornybar energi i Europa. Hva er det egentlig som skal skje, og hvordan ser det ut med norske briller? For å finne ut av det har vi snakket med Ragnar Semundseth, som er energiråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Episode 24: Havvind - fra ambisjon til realitet

Regjeringen har ambisjoner om 30 GW havvind i norske havområder innen 2040. Betyr det at drømmen om havvind som et nytt industrieventyr for Norge nå omsider kan realiseres? I denne episoden har vi snakket med Åslaug Haga, leder i vindkraftorganisasjonen Norwea, og Rune Klausen, som leder det regionale samarbeidsprosjektet Fremtidens havvind i Agder. De peker på hvordan man skal omsette ambisjonen til konkrete prosjekter, og hva som skal til for å etablere en sterk leverandørindustri for havvind i Agder og Norge. 

Episode 23: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter

Er det mulig å få gjennomført energipolitiske ambisjoner når man er omgitt av kriser på alle kanter? Amund Vik, statssekretær i Olje- og energidepartementet er gjest i denne episoden, der vi diskuterer hva regjeringen vil med energipolitikken, og hva strømpriskrisen og Ukraina-krigen har gjort med muligheten til å gjennomføre. Vik peker på hvor viktig det er å bevare effektivitet og god ressursforvaltning som prinsipper for kraftmarkedet, og har en klar forventning om at det produseres mer fornybar kraft i Norge fremover.

Episode 22: Verdien av vannet

Vinterens strømpriskrise har ført til opphetet debatt om hva som er årsaken til de rekordhøye prisene og hvordan kraftprodusenter som Agder Energi disponerer vannkraftmagasinene. I denne episoden setter vi fokus på hvordan forvaltningen av vannkraften skjer og hvilke hensyn en kraftprodusent må ta, og hvordan dette igjen påvirkes av at Norge er tilknyttet andre land gjennom mellomlandskabler. Gjester er Sverre Eikeland, Divisjonsdirektør Operatøren in Agder Energi Vannkraft, og senior porteføljeforvalter i Agder Energi Kraftforvaltning, Morten Askland.

Episode 21: Krig, fred og energipolitikk

På toppen av vinterens strømpriskrise har krigen i Ukraina ført til enorm usikkerhet og store svingninger i det europeiske energimarkedet. I denne episoden diskuterer vi hvilke energipolitiske reaksjoner den russiske invasjonen av Ukraina har skapt i Europa, hvilke følger dette kan få for den europeiske energipolitikken og i markedet fremover, og hvordan dette påvirker kraftsektoren og strømkundene i Norge. Gjester er Jon Erling Fonneløp, som er leder for Brusselkontoret til bransjeorganisasjonen Energi Norge, og Morten Askland, som er senior porteføljeforvalter i Agder Energi Kraftforvaltning.

Episode 20: Energipolitikk i strømpriskrisetider

I Norge og Europa opplever vi nå ekstreme tilstander i energimarkedene. Det har gitt heftig debatt om årsakene til situasjonen, og ikke minst, hva som kan gjøres med den. Vi får høre hva Senterpartiets Gro-Anita Mykjåland, Fremskrittspartiets Marius Arion Nilsen og Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad, som alle sitter på Stortinget fra Agder, mener bør prioriteres i energipolitikken fremover.

Episode 19: Klimadebatten - fra mørk og håpløs til motiverende og løsningsorientert

Høsten 2018 ga FNs klimapanel verden en frist på 12 år på å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader. For Petter Gulli ble denne klimafristen et vendepunkt. Han sa opp jobben i reklamebransjen og startet 12YEARS, et byrå som hjelper selskaper med å ta en troverdig rolle innenfor bærekraft og samfunnsansvar. Gulli vil snu klimadebatten fra mørk og håpløs, til motiverende og løsningsorientert. I denne episoden forteller Gulli hvordan. Med oss har vi også Kristin A. Dale, leder for Mennesker og kommunikasjon i Agder Energi, som forteller hvordan konsernet jobber med bærekraft og klimakommunikasjon.

Episode 18: Hva kan vi vite om fremtidens kraftmarked

I denne episoden ser vi på de store svingningene i kraftmarkedet og hva det betyr for vår evne til å lage gode analyser og planer for fremtidens kraftforbruk og produksjon, og i forlengelsen ta velfunderte beslutninger om energi- og klimapolitikk. i fjor var strømmen nærmest gratis og i år får vi prisrekorder. Er det i det hele tatt mulig å si noe fornuftig om markedet fem eller ti år frem i tid når det endrer seg så enormt på ett år? Vi har med oss Anders Kringstad fra Statnett, som i sommer la frem en oppdatert langsiktig markedsanalyse, og Mari Viddal fra Statkraft, som nettopp har presentert et nytt lavutslippsscenario.

Episode 17: Ny energipolitikk med ny regjering?

Landet har fått en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre, og de siste dagene har vi blitt kjent med det mannskapet han har valgt ut til å jobbe for seg. Så er spørsmålet: hvor mye ny politikk får vi fra den nye regjeringen? Det er særlig viktig for en strengt regulert bransje som fornybarnæringen.  I denne episoden snakker vi om hva som står og ikke står i Hurdalsplattformen. Gjest er Unni Farestveit, direktør for rammevilkår i Agder Energi.

Episode 16: Sommerjobb for fremtidens jobber

Hver sommer de siste årene har en gruppe med studenter jobbet med en konkret oppgave under veiledning av fagpersoner i Agder Energi. Årets studenter har undersøkt potensialet for produksjon av halvledere på Sørlandet. I denne episoden møter vi Farishta Asadi, som er en av studentene, og Svein Are Folgerø, konserndirektør for Fornyelse i Agder Energi, som har ansvaret for studentprosjektet. Vi lærer mer om hva de har jobbet med, og hva studenter og arbeidsgiver sitter igjen med etter sommeren.  

Episode 15: Når blir batteri bedre enn bensin og diesel også til sjøs?»

På landjorden er nå flertallet av de nye bilene som selges elektriske, mens elektriske båter foreløpig er et nisjeprodukt. Det skjer en rivende utvikling på energilagring i batterier, men før batteridrift kan rulles ut for fullt i markedet for fritidsbåter, må folk ha tillit til at teknologien holder mål. 
Hvor langt vi har kommet i den utviklingen er tema for denne samtalen, der vi har med Torgeir Bråtane fra rådgivningsselskapet Inventas, som blant annet er med i prosjektet «Overgang til elbåt», Jakob Storjord Andersson, som er teknisk leder i Greenwaves, som jobber for å elektrifisere fritidsbåter, og Gunstein Skomedal som jobber blant annet med batteriteknologi ved Universitetet i Agder og Elkem. 

Denne episoden er et samarbeid med Lydløs, som er en festival for å skape nysgjerrighet og entusiasme om nullutslipp på sjøen. 

Episode 14: Bransjeperspektiver på energimeldingen

I denne bonusepisoden får du høre diskusjonene fra et webinar om den nye energimeldingen som Agder Energi holdt i samarbeid med Skift og Arntzen de Besche den 22. juni. Her dykker vi ned i temaene fra meldingen, med særlig vekt på veilederen for havvind, veikartet for hydrogen og elektrifiseringsstrategien. Du møter leder i Skift Bjørn Haugland, Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen, og advokatene Odd-Harald Wasenden og Svein Terje Tveit i Arntzen de Besche.

 

Episode 13: Energimelding til arbeid

Regjeringen har nettopp lagt frem sine perspektiver på hvordan energisektoren skal utvikles videre, i stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. I denne episoden gjør vi oss noen foreløpige refleksjoner om hva meldingen betyr for fornybarsektoren og verdiskaping fra de norske energiressursene. Med Endre Amundsen,  og Harald Vengen - begge er seniorrådgivere Rammevilkår i Agder Energi.

Episode 12: Ut mot havet

Havvind vil bli avgjørende for å gjennomføre den grønne omstillingen av Europa, og svært mye av den europeiske kraftproduksjonen vil måtte komme fra havbasert vind. Også utenfor norskekysten blåser det godt, og mange har store forhåpninger til hva havvind skal bety for Norge, både for å skaffe mer fornybar energi, og for å skape nye arbeidsplasser i leverandørindustrien. Hvilken infrastruktur kreves for å skape størst mulig verdi av de norske havvindressursene? Vi har spurt sjefforsker ved SINTEF Energi, John Olav Tande, og rammevilkårsdirektør Øyvind Stakkeland i Agder Energi om hvordan et fremtidig nordsjønett kan og bør se ut.

Episode 11: Hvorfor skal norske bedrifter bry seg med bærekraft?

Kim Gabrielli er leder for UN Global Compact Norge og forteller i denne episoden hvordan de jobber for å skape et mer ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Han møter Jan Atle Liodden, som er bærekraftansvarlig i Agder Energi for en samtale om hva norske bedrifter kan gjøre for å oppnå FNs bærekraftsmål, og hvilke forretningsmuligheter som dukker opp på veien.

Episode 10 - Politikk for fornybar vekst

Norge har Europas mest bærekraftige kraftsystem i dag, men har vi de politiske virkemidlene for å utnytte dette konkurransefortrinnet for fremtiden? I denne episoden får vi det politiske perspektivet på bildet som tegnes i rapporten om Europas mest robuste, fornybare og konkurransedyktige kraftsektor, som vi presenterte i forrige episode.

Vi får høre hva stortingsrepresentantene Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet) og Liv Kari Eskeland (Høyre) mener skal til for å bygge ny industri og nye arbeidsplasser basert på fornybar energi i Norge fremover.

Episode 9: Grønt batteri for hvem

Den fornybare og regulerbare vannkraften har gitt strøm til folk og industri over hele Norge i over 100 år, og vil bare bli viktigere når samfunnet må omstilles til lavere utslipp. 

 

Norge har Europas best utbyggede kraftsystem, med de laveste kostnadene og den mest fornybare kraftproduksjonen. Det gir store fordeler når også verden rundt oss skal over på fornybar energi. For mens resten av Europa må investere enorme summer for å skape et nytt kraftsystem som får strømmen frem til forbrukerne, har vi i Norge gjennom den regulerbare vannkraften løst mange av de utfordringene andre land står overfor. 

 

Partner i Thema Consulting, Håkon Taule, og konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, diskuterer i denne episoden hvordan den grønne omstillingen byr på nye muligheter for energi- og industrinasjonen Norge. 

Diskusjonen tar utgangspunkt i rapporten "Europas mest robuste, fornybare og konkurransedyktige kraftsektor", som er utarbeidet av Thema Consulting på oppdrag fra Agder Energi, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og NTE. Hele rapporten kan du lese her (pdf). 

Episode 8: Om klimarisiko

I Norge er vi ekstremt opptatt av været. Vi blir også mer og mer bevisst på langsiktige klimaendringer, og hvilken risiko de kan medføre.

Hvordan kan man bygge broen mellom kortsiktige værvarsler og endringer i klimaet på lang sikt?

Det er blant tingene som det nye forskningssenteret Climate Futures skal arbeide med. Mens man hittil gjerne har fokusert på endringer mange tiår frem i tid, vil dette senteret fokusere på å varsle klimarisiko fra ti dager til ti år fremover.
I denne episoden har vi med oss senterleder Erik Kolstad og Thordis L. Thorarinsdottir fra Norsk Regnesentral, som forteller hvordan de sammen med næringslivspartnere utvikler ny kunnskap om klimarisiko.

Episode 7: Hva betyr Green deal for oss?

Med Green Deal skjerper EU gradvis klimapolitikken, og mot slutten av fjoråret ble EU-landene enige om å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030.

Hva betyr det for Norge og norske bedrifter at vårt viktigste marked tar stadig nye steg i grønn retning?

I denne episoden snakker vi med Bjørn Haugland, leder i næringslivsnettverket Skift, og Stig Schjølset, fagsjef i miljøstiftelsen Zero, om hva Norge må gjøre for å henge med i det grønne kappløpet.  

Episode 6: Grønne elektriske muligheter

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte mulighetene som den voldsomme veksten i fornybar energi og elektrifisering medfører?  

I denne episoden møter vi Ivar Valstad. Han har ledet arbeidet med Grønne elektriske verdikjeder, som peker på norske konkurransefortrinn i en verden som beveger seg raskt i fornybar og elektrisk retning.

Vi møter også Rune Hogga, som leder Agder Energis arbeid med å utvikle nye forretningsmodeller basert på ny teknologi.

Episode 5: Mer kraft og mer forbruk - et blikk i krystallkulen

Kraftmarkedene er i stor endring som en del av den klimadrevne omstillingen av økonomien, både i Norge og internasjonalt. Det å erstatte fossil energibruk med elektrisitet basert på fornybare kilder er et sentralt klimatiltak i Norge.

I denne episoden møter du Ellen Skaansar, seniorrådgiver i energiavdelingen i NVE og Lars Erik Omland, avdelingsleder for markedsanalyse i Agder Energi, som titter i krystallkulen og vurderer de lange linjene i kraftmarkedet i Norge og Europa. 

Episode 4: Energiknutepunkt for fremtidens transportbehov

Hør Mariann Skei Fossheim fra Cowi og Stein Erik Watne fra Kristiansand kommune diskutere energiknutepunktet i podkasten Energi og teknologi.

I Kristiansand arbeider transportselskaper, teknologiaktører og myndigheter for å utvikle fremtidens energiknutepunkt. Ved å se ulike behov i sammenheng er det mulig å skape et mer effektivt transportsystem samtidig som man reduserer utslipp, mener initiativtakerne.

 

Episode 3

«Vi skal ikke bare være en olje- og vannkraftnasjon, men også en hydrogennasjon», uttalte statsminister Erna Solberg i høst.

Hvorfor snakker alle plutselig om hydrogen som klimaløsning og forretningsmulighet, og hva skal til for å omsette ambisjon til handling?

I denne episoden har vi snakket med energimarkedsekspert Marius Holm Rennesund og hydrogenrådgiver Liv-Elisif Kalland om hva som ligger bak denne entusiasmen.

Episode 2: Nytt liv til brukte elbatterier

I denne episoden snakker vi om batteriteknologi. 

Samfunnet blir stadig mer elektrifisert, ved at vi bruker mer strøm og til stadig flere formål, gjerne samtidig. I dette bildet vil batterier kunne spille en viktig rolle.

Men hvordan skal det skje, og hvorfor er det viktig? Og hva skjer med batterier som ikke lenger er gode nok til å brukes i elbiler, men som har mer kapasitet igjen? 

Det har vi invitert Trygve Burchardt, leder i batteriteknologiselskapet Eco Stor, til å snakke mer om. 

Episode 1: Fra Paris til Agder

Med en unik tilgang til fornybar energi, er elektrifisering det viktigste klimatiltaket i Norge. Agder-regionen har særlig gode forutsetninger for elektrifisering, og har som mål å bli verdens første fullelektriske region innen 2030.

Vår gjest er tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft, som var sentral da Parisavtalen ble forhandlet frem. Vi inviterte Sundtoft til en prat om hvordan globale klimamål kan omsettes til konkret handling i Norge, og hva som skal til for å nå de høye ambisjonene på Agder.