Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Utbytte til eierne

I tillegg til de betydelige ringvirkningene Agder Energi skaper, kommer direkte økonomiske bidrag til samfunnet i form av utbytte til eierne, samt skatter og avgifter.

Agder Energi eies av de 25 Agder-kommunene (54,5 prosent) og  den norske staten gjennom Statkraft (45,5 prosent).

De fem siste årene har Agder Energi betalt ut til sammen 2,7 milliarder kroner i utbytte til eierne. Det betyr at eierkommunene har fått 1,5 milliarder kroner i utbytte i den femårsperioden.

I 2021 ble det utbetalt 177 millioner kroner til eierkommunene. I perioden 2017 – 2021 har de gjennomsnittlige utbetalte utbyttene vært på 299 millioner kroner til eierkommunene.  

Mer informasjon om konsernets økonomiske resultater finner du på området for "Finansiell informasjon" her på ae.no.