Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Skapte verdier for 5 milliarder kroner

En ringvirkningsanalyse utarbeidet av konsulentselskapet PWC viser at Agder Energi i 2019 bidro med til sammen 5 milliarder kroner i verdiskaping til samfunnet og sysselsatte totalt rundt 1 750 personer.

I tillegg til at Agder Energi sørger for lys, varme og elektrisitet til private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter slik at hjulene skal gå rundt i samfunnet, viser analysen som er utarbeidet av PWC, at konsernet skaper betydelige ringvirkninger både nasjonalt og for Agder-kommunene.

En ringvirkningsanalyse synliggjør den samfunnsmessige verdiskapingen en bedrift bidrar til utover sin egen aktivitet. De norske datterselskapene hvor Agder Energi eier minst 50 prosent er med i analysen, mens konsernets utenlandske virksomhet ikke er tatt med.

Direkte og indirekte ringvirkninger

Analysen skiller mellom direkte og indirekte ringvirkninger. De direkte ringvirkningene er den verdiskapingen konsernet og de ansatte skaper gjennom den daglige virksomheten.

De indirekte ringvirkningene skapes som følge av kjøp av varer og tjenester av eksterne leverandører. Andre indirekte virkninger kommer som følge av ansattes private forbruk av varer og tjenester, som f.eks. dagligvarer, klær, transport, osv.  

I 2019 bidro den direkte virkningen av Agder Energis 756 ansatte til en verdiskaping på 2,1 milliarder kroner.

I tillegg til arbeidsplasser for egne ansatte, bidro Agder Energis virksomhet i 2019 til over 1.000 arbeidsplasser i Norge. Disse arbeidsplassene bidro til en verdiskaping på 2,9 milliarder kroner.

Samlet var verdiskapingen på 5 milliarder kroner til samfunnet.