Hva betyr stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser for fornybarsektoren? Hør episode 13 i vår podkastserie for å få noen av svarene. 

Kortreiste innkjøp for 750 millioner kroner

Agder Energi kjøper mer fra lokale leverandører enn andre sammenlignbare bedrifter.

Agder Energi kjøper årlig varer og tjenester for over 2 milliarder kroner. Rundt 40 prosent av innkjøpene, eller om lag 750 millioner kroner, ble i 2019 gjort i Agder-regionen.

Ifølge PWC , som har utarbeidet ringvirkningsanalysen, har Agder Energi en større andel lokale innkjøp i forhold til andre sammenlignbare bedrifter. De lokale innkjøpene ble gjort i samtlige Agder-kommuner.

Her kan du lese mer om innkjøp i Agder Energi.