Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Kortreiste innkjøp for 750 millioner kroner

Agder Energi kjøper mer fra lokale leverandører enn andre sammenlignbare bedrifter.

Agder Energi kjøper årlig varer og tjenester for over 2 milliarder kroner. Rundt 40 prosent av innkjøpene, eller om lag 750 millioner kroner, ble i 2019 gjort i Agder-regionen.

Ifølge PWC , som har utarbeidet ringvirkningsanalysen, har Agder Energi en større andel lokale innkjøp i forhold til andre sammenlignbare bedrifter. De lokale innkjøpene ble gjort i samtlige Agder-kommuner.

Her kan du lese mer om innkjøp i Agder Energi.