Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Grunnlag for 1 750 arbeidsplasser

Ringvirkningene av Agder Energis virksomhet bidro til rundt 1 750 arbeidsplasser til sammen i regionen og nasjonalt.

I 2019 hadde Agder Energi 756 ansatte som var bosatt i Norge. Ringvirkningsanalysen viser at 75 prosent av disse, det vil si 669 ansatte, var bosatt på Agder.

De fleste var bosatt i de større byene og tettstedene, men alle Agder-kommunene var i større eller mindre grad representert blant bostedsadressene til våre ansatte.

I tillegg til arbeidsplasser for egne ansatte, bidro Agder Energis virksomhet i 2019 til over 1.000 arbeidsplasser i Norge. Over 600 av disse var i Agder-regionen.

Konsernet er også en viktig katalysator for bærekraftig utvikling og innovasjon i landsdelen. Et eksempel er den planlagte batterifabrikken, som vil få stor betydning for arbeidsplasser i regionen fremover.