Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Attraktive arbeidsplasser på Agder

Som følge av Agder Energis virksomhet er det nærmere 1 300 arbeidsplasser i regionen.

Ringvirkningsanalysen viser at det beregnede totale antall arbeidsplasser i regionen som følge av Agder Energis virksomhet er på nærmere 1 300.

Den årlige personskatten disse betaler til Agder-kommunene er beregnet til å være på 169 millioner kroner.

Agder Energi bidrar også til at regionen blir mer attraktiv ved at flere av stillingene i konsernet krever kompetanse på mastergradnivå eller tilsvarende. I 2019 var det over 500 slike høykompetansestillinger i konsernet.

Her kan du lese mer om jobb og karriere i Agder Energi.