Informasjon til leverandører om fusjonen 

Ringvirkninger

I tillegg til at Agder Energi sørger for lys, varme og elektrisitet til private hjem, bedrifter og offentlige virksomheter slik at hjulene skal gå rundt i samfunnet, skaper konsernet betydelige ringvirkninger både for Agder-kommunene og nasjonalt.