Hør siste episode i vår podkastserie, der vi diskuterer om elektrifiseringen av samfunnet også gjelder til sjøs? 

Lønnsom vekst i en fornybar fremtid

Konsernstrategien er fundamentet for å bygge et sterkt og fremtidsrettet Agder Energi, som sikrer verdiskaping på både kort og lang sikt.

Det overordnede målet for konsernstrategien er at Agder Energi skal skape lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid.

Strategien legger grunnlaget for å satse på de mulighetene som gir størst verdiskaping for eierne våre, basert på konsernets verdigrunnlag og vårt samfunnsansvar.

Vi har satt følgende fire hovedmål for virksomheten vår:

Øke lønnsomhetenn 6.JPG

Styrke konkurransekraften.JPG

Aksellerere det grønne skriftet.jpg

Fremtidsrettet konsern.jpg

Vi skal nå målene våre ved å utvikle vannkraften og strømnettet vårt, og vi skal satse på forvaltning og handel av kraft. Videre skal vi satse på kundegrensesnittet og ta posisjoner i grønne verdikjeder.