Informasjon til leverandører om fusjonen 

Lønnsom vekst i en fornybar fremtid

Konsernstrategien er fundamentet for å bygge et sterkt og fremtidsrettet Agder Energi, som sikrer verdiskaping på både kort og lang sikt.

Det overordnede målet for konsernstrategien er at Agder Energi skal skape lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid.

Strategien legger grunnlaget for å satse på de mulighetene som gir størst verdiskaping for eierne våre, basert på konsernets verdigrunnlag og vårt samfunnsansvar.

Vi har satt følgende fire hovedmål for virksomheten vår:

Agder Energi skal øke lønnsomheten

  • Vi skal levere konkurransedyktige resultater, bygge verdier, og være en sikker og attraktiv investering. 

Agder Energi skal vokse og styrke konkurransekraften

  • Vi skal styrke vår posisjon gjennom konsolidering og kontrollert vekst innenfor eksisterende og nye verdikjeder. 

Agder Energi skal akselerere det grønne skiftet

  • Vi skal bidra til et fornybart samfunn, og muliggjøre grønn omstilling for våre kunder og partnere. 

Agder Energi skal være et fremtidsrettet konsern

  • Vi skal ha en fleksibel organisasjon som kombinerer effektiv drift med endringsvilje og utvikling. 

 

Vi skal nå målene våre ved å utvikle vannkraften og strømnettet vårt, og vi skal satse på forvaltning og handel av kraft. Videre skal vi satse på kundegrensesnittet og ta posisjoner i grønne verdikjeder.