Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 
Strategi og ringvirkninger

Strategi og ringvirkninger

Konsernstrategi Ringvirkninger

Her finner du informasjon om Agder Energis overordnede strategiske mål som legger grunnlaget for å sikre konsernets verdiskaping. Du finner også informasjon om ringvirkningene konsernets virksomhet gir til samfunnet, både på Agder og nasjonalt.