Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Valgkomiteen

Valgkomiteen i Agder Energi AS består av 5 medlemmer.

Medlemmer:
Gro Anita Mykjåland, leder
Per Sverre Kvinlaug
Jan Oddvar Skisland
Kristin Steenfeldt-Foss
Erik Bratlie