Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Valgkomiteen

Valgkomiteen i Agder Energi AS består av 5 medlemmer.

Medlemmer:
Gro Anita Mykjåland, leder
Per Sverre Kvinlaug
Jan Oddvar Skisland
Kristin Steenfeldt-Foss
Erik Bratlie