Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Styringsmodell

Modellen nedenfor viser Agder Energis helhetlige styringsmodell, nivåer og styringsdokumenter. Klikk på modellen og les mer om eierstyring og selskapsledelse på side 15 i konsernets årsrapport for 2018.

Styringsmodell.jpg