Ledelsen i Agder Energi

Steffen Syvertsen

Konsernsjef

Kristin A. Dale

Konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon

Jan Erik Eldor

Konserndirektør Distribusjon

Svein Are Folgerø

Konserndirektør Fornyelse

Anders Gaudestad

Konserndirektør Kraftforvaltning

Pernille K. Gulowsen

Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko

Atle Knudsen

Konserndirektør Kunde

Ingvill H. Mykland

Konserndirektør Teknologi

Jan T. Tønnessen

Konserndirektør Produksjon