Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen består av 5 representanter fra Agdereierne, 5 fra Statkraft og 5 fra de ansatte.

Fra Agdereierne:

Medlemmer: Vararepresentanter:
Per Kristian Lunden (leder),
Risør kommune
Nils Olav Larsen,
Vennesla kommune
Kirsten Helene Myren,
Vegårshei kommune
Janne Fardal Kristoffersen,
Lindesnes kommune
Jon Rolf Ness,
Bykle kommune
Gro Anita Mykjåland,
Iveland kommune
Reidun Bakken,
Audnedal kommune
 
Jan Sigbjørnsen,
Flekkefjord kommune
 

Fra Statkraft:

Medlemmer: Felles varamedlemsrekke
Kristin Steenfeldt-Foss (nestleder) Torbjørn Steen
Erik Bratlie Elise Kahrs Gilholt
Ingar Martinussen  
Trude Fjeldstad  
Knut Fjerdingstad  

Fra ansatte:

Medlemmer: Vararepresentanter, i rekkefølge
Kristine Mål Vestøl, NITO Kjell Åge Røyland, EL&IT
Frank Bringsjord, EL&IT Øyvind Salvesen, EL&IT
Erik Gunnufsen, Negotia Eivind K. Walskaar, Negotia
Kjell Åge Røyland, EL&IT Olav Narvestad, EL&IT
Magne Vestøl, Tekna Svein Erik Rustad, NITO
  Hege Lill S. Andersen, Negotia
  Erik Lindekleiv, EL&IT