Konsernstruktur

Agder Energis organisasjon gjenspeiler verdikjeden fra kraftverk til kunde. Dette gir best mulig utnyttelse av ressursene, og sikrer god verdiskaping for våre offentlige eiere.

Konsernstruktur med datterselskaper.JPG